Volg ons:

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Welkom op de website van de Cryo Beauty Hub en bedankt voor Uw interesse in ons.
Deur Het Bezoek van this website Gaat u Akkoord met onderstaande Algemene (gebruiks) Voorwaarden. Cryo Beauty Hub, gevestigd aan de Zeilstraat 19 te Amsterdam. Inschrijfnummer KvK for AMSTERDAM: 34359054

 

Deur Toegang te | zoeken tot de website accepteert u DAT U bent Gebonden aan de gebruiksvoorwaarden, Cryo Beauty Hub Raadt u aan this gebruiksvoorwaarden Elke Keer als u de website benadert, Opnieuw te bekijken. This website (inclusief websites sterven eraan gekoppeld are) Wordt beheerd deur de Cryo Beauty Hub. U Komt met ons overeen DAT het Nederlands recht van application is op alle Kwesties sterven zouden Kunnen voortvloeien of zouden Kunnen samenhangen en Utrecht met het gebruik en de inhoud of this site. Er Wordt Geen Verklaring van garantie gegeven DAT Het Materiaal op this site geldt for, available is van belang is for Andere landen.

 

Intellectueel eigendom
Alle auteursrechten, merknamen, handelsnamen en andere Intellectuele eigendomsrechten op this website en op alle informatie (including tekst en afbeeldingen) sterven op of via this website Wordt getoond behoren toe aan de Cryo Beauty Hub en de aan Haar bedrijf Bedrijf van Zijn Opgenomen ontmoette Toestemming van de betreffende Eigenaar Afkomst. Cryo Beauty Hub behoudt Zich alle rechten for. Door Middel of this website Wordt DUS Geen Toestemming verleend OM gebruik te maken van Intellectuele eigendomsrechten van de Cryo Beauty Hub en de aan Haar gelieerde Bedrijven.

 

Verantwoordelijkheid for Inloggegevens
MOGELIJK has u via Inloggegevens Waarmee u Kunt inloggen op this website. In DAT Geval bent u responsible for this Gegevens. U bent Onder andere responsible for an Veilige Toegang tot this website en for the Bescherming of this Inloggegevens. U mag Uw Inloggegevens Niet Delen voldaan Anderen en Zult de Cryo Beauty Hub Onmiddellijk inlichten Indien iemand anders Uw Inloggegevens has gebruikt.Beperkte Aansprakelijkheid for informatie op this website
Cryo Beauty Hub doet Haar Uiterste best OM Alleen Juiste informatie te provide via Haar website. ZIJ Kan Echter Geen garantie Geven DAT de informatie sterven ZIJ aanbiedt inderdaad Juist, up-to-date en compleet is en DAT this information Geen inbreuk Maakt op Rechten van Derden. Cryo Beauty Hub is Niet aansprakelijk for eventuele schade sterven Het Gevolg is van Uw gebruik of this informatie.

 

Beperkte Aansprakelijkheid for the Toegang tot this website
Cryo Beauty Hub Kan wijzigingen aanbrengen aan this website, de Toegang daartoe en de informatie daarop. ZIJ Zal Haar beste DOEN OM Werkzaamheden aan this website en Systemen Waarop this website Draait tijdig bekend te maken en OM this Vrij te Houden van schadelijke software. Cryo Beauty Hub Heeft Echter Het recht OM this website zonder voorafgaande kennisgeving ontoegankelijk te maken Indien this redelijkerwijs Nodig is for onderhoud, wijzigingen en verbeteringen aan this website van aan de systems van for the Bescherming Tegen Virussen van andere Aanvallen. Cryo Beauty Hub is Niet aansprakelijk for eventuele schade sterven Het Gevolg is van Uw Toegang tot this website of van de onmogelijkheid OM Toegang te Krijgen tot this website.

 

Beperkte Aansprakelijkheid for andere websites
This website contains MOGELIJK schakels van verwijzingen naar andere websites. This verwijzingen Zijn slechts Opgenomen for Uw Gemak en of this website are Niet deur ons gecontroleerd. Cryo Beauty Hub is Niet responsible for the inhoud van dergelijke websites en is Niet aansprakelijk for eventuele schade sterven bij u veroorzaakt Wordt deur this websites, tenzij heeeeeellekker Robert blijken DAT DIT Het Gevolg is our opzet of grove nalatigheid.

 

Algemene Voorwaarden van:
Cryo Beauty Hub
KvK nummer: 34369377
1 december 2017

 

 

Artikel 1:

1. This Voorwaarden are van application op Ieder aanbod en op alle overeenkomsten van opdracht tot Het leveren van Diensten en / van Het verrichten van Werkzaamheden Op het Gebied van “Wellness”, “Nail & Beauty” en “Cryolipolisis & Ultrasound & RadioFrequentie” van Cryo Beauty Hub hierna te noemen: Cryo Beauty Hub
2. de opdrachtgever, de koper respectievelijk de Klant Zal verder Worden aangeduid als “de Consument”.
3. Een Aantal Bepalingen in this algemene voorwaarden Ziet Alleen op de Situatie waarin de Consument Een Natuurlijke persoon wordt sterven Niet handelt in de uitoefening van Een beroep van het Bedrijf. In this Bepalingen Wordt de Consument aangeduid met de term “de Consument”.
4. Onder “Nail & beauty” Wordt in this algemene voorwaarden verstaan: schoonheidsbehandelingen, gezondheidsbehandelingen, massages, manicure, Pedicuren en Diensten in de ruimste Zin Van het Woord en de Verkoop van products and Zaken at this Gebied.
5. Onder “Cryolipolisis & Ultrasound & RadioFrequentie” Wordt in this algemene voorwaarden verstaan: Het beoogde effect van de Behandeling Is Het Verbeteren van lichaams- van gezichtscontouren en / van Het verminderen van cellulitis. Deur Het gebruik van Cryolipolisis van Ultrasound Kunnen vetophopingen Worden verminderd. Deur Het gebruik van Radiofrequentie is de huidstructuur Worden Verbeterd OM eventuele Rimpels en huidverslapping te verminderen. Ik ben op de hoogte gesteld van Het Feit dat, ondanks Het vooruitzicht op Goede resultaten, de Kans op Complicaties en de Aard van Complicaties Nooit Precies Kan Worden voorzien En dat daardoor Geen garanties, zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend, Kunnen Worden gegeven voldaan betrekking Tot het welslagen van Andere uitkomsten van de Behandeling.
6. Onder “Schriftelijk” Wordt in this algemene voorwaarden verstaan: per korte, per e-mail, van Enige Andere Wijze van communicatie sterven en Utrecht met het oog op de stand der techniek en de in Het Maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee Gelijk Kan Worden gesteld.
7. Onder “Zaken” Wordt in this algemene voorwaarden verstaan: alle deur Cryo Beauty Hub for the Uitvoering van de dienstverlening te gebruiken Wellness- en health & beauty Producenten en Middelen, alsmede de in Het Kader of this dienstverlening aan de Consument te Leveren products and Middelen en los te Verkopen Producten, Middelen en andere Zaken.
8. Voor Het Geval deur Een Eerdere verwijzing of anderszins also andere Algemene Voorwaarden van application Worden Verklaard, Worden this hierbij uitdrukkelijk van de de hand gewezen. Ingeval van tegenstrijdigheid prevaleren de Algemene Voorwaarden van Cryo Beauty Hub.
9. Ingeval this Algemene Voorwaarden in andere Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk van de kant Worden gewezen, Maakt Cryo Beauty Hub bij dezen Tegen de toepasselijkheid hiervan Bezwaar en is helping uitdrukkelijk DAT ingeval van tegenstrijdigheid de Algemene Voorwaarden van Cryo Beauty Hub prevaleren.
10. afwijken of this Algemene Voorwaarden is slechts Schriftelijk MOGELIJK en Zal van Geval tot Geval Worden bezien en overeengekomen. Afwijken van de Algemene Voorwaarden is slechts rechtsgeldig, Indien this Schriftelijk deur de directie van Cryo Beauty Hub wordt bevestigd.
11. Het MOGELIJK Niet van toepassing Zijn Van Een (deel van EEN) bepaling of this algemene voorwaarden Laat de toepasselijkheid van de overige Bepalingen onverlet.
12. Voor Zover de Algemene Voorwaarden Eenmaal rechtsgeldig van application are Verklaard op Een overeenkomst, Wordt de laatst geldende versie van de Algemene Voorwaarden geacht op alle Volgende overeenkomsten between dezelfde Partijen van application te are, tenzij Schriftelijk andere Algemene Voorwaarden Zijn overeengekomen.
13. Bij Een discrepantie van strijdigheid between this algemene voorwaarden en Een Vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
14. This algemene voorwaarden are eveneens van application op uit de overeenkomst voortgekomen deel- of vervolgopdrachten.
15. Indien Cryo Beauty Hub this algemene voorwaarden al Meerdere keren aan de Consument ter kant has gesteld is er Sprake van Een bestendige handelsrelatie. Cryo Beauty Hub Hoeft dan de algemene voorwaarden Niet telkens Opnieuw ter kant te Stellen OM this op Volgende overeenkomsten van application te Laten are.

 

Artikel 2: Aanbod, offertes, Prijzen en Marktordening

1. Ieder aanbod en Elke offerte van Cryo Beauty Hub is van kracht gedurende de daarin genoemde Termijn. Indien Een aanbod van de offerte vrijblijvend is, has Cryo Beauty Hub ingelogd Het recht Het aanbod uiterlijk Binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De in Een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde Prijzen en Marktordening are inclusief BTW en eventuele costs, including administratiekosten en Declaraties van ingeschakelde Derden.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Cryo Beauty Hub Niet tot levering van Een deel van Het in this prijsopgave Opgenomen aanbod Tegen Een overeenkomstig deel van de prijs.
4. Indien Het aanbod reacties geven, collega op de deur de Consument verstrekte Gegevens en this Gegevens onjuist of onvolledig blijken te are dan wel naderhand wijzigen, is Cryo Beauty Hub gerechtigd de in Het aanbod vermelde Prijzen en / of Prijzen zijn aan te passa.
5. Het aanbod, de offerte, Prijzen en Marktordening geldt / Gelden Niet Automatisch for Nieuwe Opdrachten.
6. Getoonde en / of verstrekte informatie en Voorbeelden en andere omschrijvingen in brochures, Promotiemateriaal en / of op de website van Cryo Beauty Hub are Zo nauwkeurig MOGELIJK, Maar Gelden slechts ter aanduiding Let. Hieraan Kan de Consument Geen Rechten ontlenen.
7. Aangekochte Pakketten are persoonsgebonden. De Pakketten Kunnen Niet Worden geruild. Na aankoop van de Pakketten Is Het Niet MOGELIJK OM geld terug te Krijgen van Een deel daarvan. Het is Niet MOGELIJK OM Het pakket op te Dragen aan Een Derde Persoon.
8. aankopen via Groupon, Socialdeal, Nudeal van AmigoAmigo Zijn persoonsgebonden. De coupon is Niet inwisselbaar for contanten.
9. Indien Zich Tussen de datum Van het sluiten van de overeenkomst en de Uitvoering hiervan for Cryo Beauty Hub (kost) prijsverhogende omstandigheden voordoen als Gevolg van wijzigingen in de Wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen van wijzigingen in de Prijzen van de benodigde Materialen en / of grondstoffen, is Cryo Beauty Hub gerechtigd de overeengekomen Prijzen en Prijzen zijn dienovereenkomstig te verhogen en aan de Consument in Rekening te Brengen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst Komt tot stand nadat de Consument Het aanbod van Cryo Beauty Hub has geaccepteerd, also Indien this acceptance op ondergeschikte Punten afwijkt of this aanbod. Wanneer de acceptance van de Consument Echter op wezenlijke Punten afwijkt, Komt de overeenkomst pas tot stand Indien Cryo Beauty Hub uitdrukkelijk Schriftelijk voldaan this afwijkingen Heeft ingestemd.
2. Indien de Consument zonder daaraan voorafgaand aanbod aan Cryo Beauty Hub Een boeking van Een reservering Zeer doet, is Cryo Beauty Hub eerst aan this boeking van de reservering Zeer Gebonden nadat ZIJ this Schriftelijk aan de Consument Heeft bevestigd.
3. Cryo Beauty Hub is eerst Gebonden aan Mondelinge Afspraken nadat ZIJ this Schriftelijk aan de Consument has bevestigd van zodra Cryo Beauty Hub – zonder tegenwerping van de Consument – met de Uitvoering this Afspraken is begonnen.
4. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden van de overeenkomst binden Cryo Beauty Hub eerst nadat this Schriftelijk aan de Consument Zijn bevestigd.
5. Cryo Beauty Hub Kan te allen tijde Onder gelijktijdige mededeling van de Reden hiervan Het sluiten van Een overeenkomst Voor Het verlenen / Verstrekken van Wellness- en / of beauty weigeren.
6. Ondanks DAT Een overeenkomst rechtsgeldig tot stand is gekomen, staat Het Cryo Beauty Hub Vrij te allen tijde Het verlenen van leveringen van Het ter beschikking Stellen van Faciliteiten te weigeren of op Ieder ogenblik te staken, Indien de Consument Zich Niet gedraagt ​​overeenkomstig met de staan ​​en Exploitatie van de Onderneming. De Consument Kan in DAT Geval Geen Aanspraak maken op Enige Restitutie; de Volledige reserveringswaarde Blijft verschuldigd. Cryo Beauty Hub is Niet gehouden Enige (Financiële) compensatie aan de Consument te provide.
7. Indien de Consument Een pakket has aangeschaft en gedurende de geldigheidsduur van de kaart overlijdt, vervalt Het (resterende) tegoed DAT Op het pakket staat Geregistreerd. De erfgenamen van de Consument Kunnen in DAT Geval Geen Aanspraak maken op Enige Restitutie. Cryo Beauty Hub is Niet gehouden Enige (Financiële) compensatie aan de erfgenamen van de Consument te provide.

Artikel 4: Inschakeling Derden

1. Indien Een goede Uitvoering van de overeenkomst this according Cryo Beauty Hub Vereist, has ZIJ Het recht bepaalde leveringen en Werkzaamheden deur Derden te Laten verrichten.

 

Artikel 5: Verplichtingen van de Consument

1. De Consument en Zijn eventuele voor gasten are verplicht Zich te Gedragen overeenkomstig de deur Cryo Beauty Hub verstrekte of op andere Wijze kenbaar gemaakte Huisregels van Cryo Beauty Hub. Cryo Beauty Hub Kan Onder meer eisen Stellen voldaan betrekking Tot het uiterlijk, gedrag en de Persoonlijke hygiëne van de Consument en Zijn eventuele voor gasten. De Consument en Zijn voor gasten Dienen bij overtreding van de Huisregels van bij Ander ongewenst gedrag op Eerste Verzoek van Cryo Beauty Hub het pand en / of terrein van Cryo Beauty Hub te Verlaten.
2. De Consument Moet ervoor Zorgen DAT: HIJ alle for the Uitvoering van de overeenkomst benodigde Gegevens en Inlichtingen, tijdig op de deur Cryo Beauty Hub Gewenste Wijze aan Cryo Beauty Hub ter beschikking is helping; HIJ alle for the Uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke medewerking aan Cryo Beauty Hub verleent.
3. De Consument Zorgt ervoor, DAT de deur zoom verstrekte Gegevens en Inlichtingen Juist nl Volledig are en vrijwaart Cryo Beauty Hub for aanspraken van Derden sterven voortvloeien Uit het Niet Juist en / of onvolledig Zijn van de Gegevens en Inlichtingen.
4. Cryo Beauty Hub Zal de deur van de Consument verstrekte Gegevens en Inlichtingen vertrouwelijk behandelen en Alleen aan Derden Verstrekken for Zover this noodzakelijk is for the Uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien Niet tijdig aan de in this article genoemde verplichtingen is Voldaan, mag Cryo Beauty Hub de Uitvoering van de overeenkomst op schorten van Tot het moment dat DAT de Consument wel aan are verplichtingen Heeft Voldaan. De Kosten in Verband met de opgelopen Vertraging en / of de Kosten Voor Het verrichten van extra Werkzaamheden van overige gevolgen sterven hieruit voortvloeien are for Rekening en Risico van de Consument.
6. Indien de Consument are verplichtingen Niet nakomt en Cryo Beauty Hub nalaat van de Consument nakoming te verlangen, tast this Het recht van Cryo Beauty Hub OM op Een later Tijdstip alsnog nakoming te verlangen Niet aan.

 

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst

1. De overeengekomen datum van data Waarop de prestatie (s) Moet van moeten Worden desalniettemin aanvaardt Zal van Zullen deur Cryo Beauty Hub – behoudens overmacht Situaties – Strikt Worden nageleefd.
2. Cryo Beauty Hub is verplicht de overeengekomen Zaken ter beschikking te Stellen van te Leveren in de overeengekomen hoeveelheden en van de Kwaliteit en hoedanigheid als overeengekomen, tenzij Sprake is van overmacht aan de zijde van Cryo Beauty Hub.
3. Indien de overeengekomen levering van dienstverlening Echter Wordt vertraagd doordat: De Consument te laat is of annuleert Binnen 24 uur has Cryo Beauty Hub recht op Een zodanige Verlenging van de uitvoerings- of leveringstermijnen als redelijkerwijs voortvloeit uit sterven omstandigheden en mag ZIJ de hiermee gemoeide Kosten en schade bij de Consument in Rekening Brengen.
4. Cryo Beauty Hub Zorgt ervoor DAT Het toevoegen aantal in te Zetten personeelsleden is afgestemd op Het toevoegen aantal voor gasten DAT ten tijde van de Uitvoering van de overeenkomst aanwezig Zal are En dat this personeelsleden beschikken dan Voldoende Vaardigheden en Kennis OM de overeenkomst uit te Voeren.
5. Cryo Beauty Hub Wordt geacht bekend te are with the for the Uitvoering van de overeenkomst Relevante Wettelijke Voorschriften en Beschikkingen, van overheidswege, for Zover this op de dag van de offerte Gelden. De aan de naleving of this Voorschriften en Beschikkingen, Verbonden costs are for Rekening van de Consument.
6. Indien tijdens de Uitvoering van de overeenkomst blijkt DAT this als Gevolg van Onvoorziene omstandigheden Niet op de overeengekomen Wijze Kan Worden Uitgevoerd, Zal Cryo Beauty Hub met de Consument in overleg TREDEN dan Wijziging van de overeenkomst. Cryo Beauty Hub Zal de Consument daarbij Informeren op de gevolgen van de Wijziging for the overeengekomen Prijzen, Prijzen zijn en de overeengekomen termijnen. Indien de Uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden, Heeft Cryo Beauty Hub in Ieder Geval recht op Volledige Vergoeding van de rieten deur Haar geleverde prestatie en / of Zaken.
7. Alle onkosten Welke deur Cryo Beauty Hub in Het Kader van de Uitvoering van de overeenkomst Worden Gemaakt ten verzoeke van de Consument Komen Geheel for Rekening van laatstgenoemde, tenzij Partijen uitdrukkelijk Schriftelijk anders Zijn overeengekomen.

 

Artikel 7: Pakketten (Cryolipolisis, Ultrasound, RadioFrequentie)

1. Om Een pakket te can kopen dient de Consument handelingsbekwaam te are. De Consument dient are van Haar NAW-Gegevens in te vullen. De Gegevens Worden elektronisch verwerkt, er Kunnen derhalve onjuistheden in vóórkomen.
2. Cryo Beauty Hub Houdt Geen controle op de ingevoerde Gegevens. De Consument is Zelf responsible for Het Juist invoeren van de Gegevens.
3. Het pakket Wordt Alleen Gebruikt in Cryo Beauty Hub.
4. Het pakket Kan Niet voor contant geld Worden ingewisseld.
5. Het pakket Kan na de Eerste Behandeling Niet Worden geannuleerd, de Consument has Geen recht op teruggave van geld van Een verrekening daarvan.
6. Cryo Beauty Hub is Niet responsible for geleden schade deur de Behandelingen Van het pakket.
7. Het pakket is persoonsgebonden en Kan niet Worden overgedragen.
8. Na Het Kiezen Van Een zone Kan this achteraf Niet Worden Gewijzigd.
9. Cryo Beauty Hub Kan op Ieder Ogenblik de Behandelingen staken zonder voorafgaande Reden.

Artikel 8: Klachten

1. De Consument is verplicht Klachten op de geleverde prestatie direct na constatering aan Cryo Beauty Hub te melden, zodat Cryo Beauty Hub in staat Wordt gesteld de Klachten te Verhelpen. Klachten moeten vervolgens Schriftelijk deur de Consument aan Cryo Beauty Hub bevestigd Worden.
2. Klachten ten Aanzien van bederfelijke Zaken van Zaken ontmoet Een Beperkte houdbaarheidstermijn moeten direct na ontdekking – doch uiterlijk Binnen de toepasselijke houdbaarheidstermijn – aan Cryo Beauty Hub Worden gemeld, gevolgd deur Een Schriftelijke Bevestiging hiervan. Alle gevolgen van Het Niet direct melden are for Risico van de Consument.
3. Overige Klachten ten Aanzien van de Uitvoering van de overeenkomst moeten eveneens direct na ontdekking – doch uiterlijk Binnen 14 dagen na Levering van de Zaken van de prestatie- Schriftelijk aan Cryo Beauty Hub Worden gemeld.
4. Indien Een Klacht Niet Binnen de in de voorgaande Leden vermelde termijnen aan Cryo Beauty Hub wordt gemeld, Worden de Zaken geacht in goede staat te are ontvangen en Wordt de prestatie geacht aan de overeenkomst te beantwoorden. Alsdan is Geen beroep MOGELIJK op de toepasselijke houdbaarheid van de overeengekomen garantie.
5. Klachten schorten van de betalingsverplichting van de Consument Niet op.
6. De Consument Moet Cryo Beauty Hub in staat te Stellen de Klacht te Onderzoeken en in this Kader Allé for the Klacht Relevante informatie aan Cryo Beauty Hub Verstrekken.
7. Geen Klachten are MOGELIJK op onvolkomenheden in van Eigenschappen van zaken sterven are vervaardigd uit Natuurlijke materialen, Indien this onvolkomenheden van Eigenschappen inherent Zijn aan de Aard this Materialen.
8. Geen Klachten are MOGELIJK ten Aanzien van geur-, kleur-, smaak- of andere Verschillen al dan Niet als Gevolg van Een Gewijzigde receptuur van Bereidingswijze van de Zaken.

Artikel 9: Garanties

1. Cryo Beauty Hub Zal ervoor Zorgen DAT de te Leveren prestatie en / of Zaken naar behoren en conform de in Haar branche geldende Normen Worden desalniettemin aanvaardt Maar Advocate ten Aanzien of this leveringen Nooit Een verdergaande garantie dan including uitdrukkelijk Tussen Partijen Werd overeengekomen.
2. Cryo Beauty Hub staat gedurende de houdbaarheidstermijn van gedurende de overeengekomen garantietermijn in for the gebruikelijke normale Kwaliteit en deugdelijkheid van de geleverde Zaken.
3. Bij Het gebruik van de for the Uitvoering van de overeenkomst benodigde Zaken baseert Cryo Beauty Hub zich hier de informatie sterven de Fabrikant van Leverancier of this Zaken verstrekt via de Eigenschappen hiervan. Indien for the geleverde Zaken deur de Fabrikant van Leverancier Een garantie wordt afgegeven, Zal sterven garantie op Gelijke Wijze Tussen Partijen Gelden. Cryo Beauty Hub Zal de Consument hierover Informeren.
4. Ingeval deur de Consument Terecht Een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen Zal Cryo Beauty Hub – for Zover dit nog MOGELIJK is – kosteloos zorg Dragen for Vervanging van de geleverde Zaken van Het alsnog Leveren van de overeengekomen prestatie van for terugbetaling van van Een reductie op de overeengekomen prijs. Een en Ander ter Keuze van Cryo Beauty Hub. Indien er Sprake is van Bijkomende schade, Gelden hiervoor de Bepalingen Van het in this algemene voorwaarden Opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. Buiten de Expliciet overeengekomen deur Cryo Beauty Hub gegeven garanties, gegarandeerde resultaten van Kwaliteitseisen aanvaardt Cryo Beauty Hub Geen Enkele Aansprakelijkheid.
2. Onverminderd Het bepaalde in Het vorige deksel of this article is Cryo Beauty Hub slechts aansprakelijk for Directe schade. Iedere Aansprakelijkheid van Cryo Beauty Hub for gevolgschade, including bedrijfsschade, winstderving en / of geleden Verlies, vertragingsschade en / of Personen- van Letselschade, is uitdrukkelijk Uitgesloten.
3. De Consument Moet al sterven maatregelen Nemen sterven noodzakelijk are ter voorkoming van Beperking van de schade.
4. De Consument is te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk for alle deur zoom van deur Een Ander Voor wie HIJ de overeenkomst has gesloten veroorzaakte schade en vrijwaart Cryo Beauty Hub for alle aanspraken sterven hieruit (Kunnen) voortvloeien.
5. Indien Cryo Beauty Hub aansprakelijk is for deur de Consument geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Cryo Beauty Hub te allen tijde Beperkt tot Maximaal Het bedrag DAT deur Haar assuradeur in English voorkomende Geval Wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van Cryo Beauty Hub Niet uitkeert van de schade Niet onder één deur Cryo Beauty Hub gesloten Verzekering Valt, is de schadevergoedingsplicht van Cryo Beauty Hub Beperkt tot Maximaal Het factuurbedrag for the geleverde Zaken van de geleverde prestatie.
6. De Consument Moet Cryo Beauty Hub uiterlijk Binnen 6 maanden nadat HIJ bekend is geworden van bekend had can are ontmoette de deur zoom geleden schade hiervoor aanspreken.
7. In afwijking Van het vorige lid geldt for the Consument Een Termijn van 1 jaar.
8. De Consument Kan Geen beroep DOEN op de toepasselijke garantie, noch Cryo Beauty Hub op andere gronden aansprakelijk Stellen Indien de schade is Ontstaan: Deur Gevolg van Ongebruikelijke (allergische) reacties sterven Verband Houden met de bij de dienstverlening gebruikte van geleverde Zaken van Het nuttigen van deur Cryo Beauty Hub Bereide van geserveerde Etenswaren en als Gevolg van Verlies, vermissing, Diefstal etc.van van aan overige eigendommen van de Consument en / of Zijn Gasten en deur ondeskundig gebruik of gebruik in Strijd voldaan De Bestemming Van het geleverde van gebruik in Strijd met de deur van NAMENS Cryo Beauty Hub verstrekte instructies en aanwijzingen ontmoette betrekking tot bijvoorbeeld Bewaring en houdbaarheid nl deur Fouten of onvolledigheden in de deur van NAMENS de Consument aan Cryo Beauty Hub verstrekte Gegevens van Inlichtingen en als directe of indirecte Gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en / of Onrechtmatige daad – including overtreding van Huisregels – begaan deur de Consument en / of Zijn Gasten.
9. De Consument is in de Gevallen als opgesomd in Het vorige deksel van this article Volledig aansprakelijk for alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Cryo Beauty Hub uitdrukkelijk for alle aanspraken van Derden tot Vergoeding of this schade.
10. De in this article Opgenomen beperkingen van de Aansprakelijkheid Gelden Niet Indien de schade te Wijten is aan opzet en / of bewuste roekeloosheid van Cryo Beauty Hub van Het leidinggevend Personeel op directieniveau van Indien dwingendrechtelijke Wettelijke Bepalingen Zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in this Gevallen Zal Cryo Beauty Hub de Consument vrijwaren for eventuele aanspraken van Derden jegens de Consument.

Artikel 11: Betaling

1. Cryo Beauty Hub mag Altijd Een (Gedeeltelijke) Vooruitbetaling van Enige andere Zekerheid for Betaling van de Consument verlangen.
2. Indien de Consument Betaald met Een bon-bon dient this Voor Het Starten van de Behandeling te are ingeleverd.
3. De Consument Moet bij are VERTREK contant of per pin / creditcard Betalen voor de geleverde prestatie.

Artikel 12: Overmacht

1. Ingeval er Sprake is van overmacht aan de zijde van de Consument van Cryo Beauty Hub, mag Cryo Beauty Hub de overeenkomst Middels Een Schriftelijke Verklaring, aan de Consument te ontbinden van de nakoming van Haar verplichtingen Tegenover de Consument for an Redelijke Termijn opschorten zonder tot Enige schadevergoeding gehouden te are.
2. Onder overmacht aan de zijde van Cryo Beauty Hub Wordt in Het Kader of this algemene voorwaarden verstaan: een Niet-toerekenbare tekortkoming van Cryo Beauty Hub, van de deur Haar ingeschakelde Derden van toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Cryo Beauty Hub
3. Als omstandigheden waarin Sprake Zal are van overmacht Zullen Onder meer Worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, Binnen- en Buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen Binnen de organisatie van Cryo Beauty Hub en / of van de Consument van dreiging of this ed omstandigheden , verstoring van de ten tijde van Het Aangaan van de overeenkomst existing valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen deur brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen ed evenals deur weersomstandigheden, natuurverschijnselen, wegblokkades, ongeval ed ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen. Overmacht is also Een onvoorzien personeelstekort deur Ziekte van Afwezigheid voldaan gegronde Reden van employees, masseurs, schoonheidsspecialistes etc.
4. Indien de overmacht Situatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is Uitgevoerd, Moet de Consument in Ieder Geval Zijn verplichtingen ten opzichte van Cryo Beauty Hub tot aan DAT ogenblik nakomen.

Artikel 13: Annulering

1. Annulering deur de Consument Moet Altijd Schriftelijk Gebeuren en is slechts MOGELIJK Indien HIJ tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde Vergoedingen aan Cryo Beauty Hub te betalen: Bij annulering meer dan 24 uur for the overeengekomen datum van Uitvoering van de overeenkomst is de Consument Geen Vergoeding verschuldigd en bij annulering Minder dan 24 uur for the overeengekomen datum van Uitvoering van de overeenkomst: – 100% van de verkoopprijs van de overeengekomen Behandelingen. Bij Drie Keer Annuleren Reactie van Een pakket Of niet aanwezig are for the Behandeling vervalt Automatisch alle aangekochte Pakketten. Onder verkoopprijs Wordt verstaan ​​de Volledige prijs sterven op de website van Cryo Beauty Hub vermeld staat per Behandeling.
2. Indien Niet alle overeengekomen prestaties Worden geannuleerd, are op de geannuleerde prestaties voornoemde Vergoedingen pro rata van toepassing.
3. De Consument is Tegenover Derden aansprakelijk for the gevolgen van de annulering en Zal Cryo Beauty Hub vrijwaren for hieruit voortvloeiende aanspraken of this Derden.
4. Indien Cryo Beauty Hub for the annulering van de overeenkomst al Betalingen aan bij de Uitvoering van de overeenkomst Betrokken Derden has gedaan, moeten this Betalingen, for Zover Cryo Beauty Hub this Niet terug Kan Vorderen van sterven derde-, deur de Consument Volledig aan Cryo Beauty Hub Worden Betaald.
5. Cryo Beauty Hub mag alle al deur de Consument Betaalde bedragen verrekenen met de deur van de Consument verschuldigde schadevergoeding.
6. Cryo Beauty Hub mag Een overeenkomst Annuleren Reactie Indien er aanwijzingen Bestaan DAT de bedoeling van de Consument en Utrecht met het pakket / Behandeling Een zodanig Ander Karakter Heeft dan Verwacht heeeeeellekker Robert Worden op Grond van de deur van de Consument verstrekte Gegevens en / of Inlichtingen van op Grond van de hoedanigheid van de Consument en / of Zijn Gasten DAT Cryo Beauty Hub de overeenkomst Niet gesloten Zou Hebben Indien ZIJ van de werkelijke bedoeling van de hoedanigheid op de hoogte was Geweest. Cryo Beauty Hub is Kattenberg Geval gehouden tot Vergoeding van schade aan de Consument en / of Derden.
7. Indien Cryo Beauty Hub van de in Het vorige deksel bepaalde bevoegdheid gebruik Maakt nadat Het betreffende Behandeling begonnen is, is de Consument gehouden tot Betaling van Het gehele Behandeling

Artikel 14: Ontbinding

1. Indien Het Niet MOGELIJK blijkt de overeengekomen prestatie Geheel van Gedeeltelijk aan de Consument te Leveren, Wegens Een Oorzaak gelegen in de risicosfeer van de Consument, behoudt Cryo Beauty Hub Zich Het Recht voor de overeenkomst voldaan Onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling, Middels Een Schriftelijke Verklaring aan de Consument te ontbinden zonder tot Vergoeding van schade, Kosten en rente gehouden te are.
2. Cryo Beauty Hub behoudt Zich te allen tijde Het Recht voor de overeenkomst te ontbinden Indien: de inhoud in Strijd voldaan Enige Wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling en na overleg en Utrecht met het ter plaatse bevoegd Gezag gegronde Vrees for verstoring van de Openbare orde also en de inhoud in Strijd voldaan is de Goede naam van de Belangen van Cryo Beauty Hub.
3. Maakt Cryo Beauty Hub van de bevoegdheid tot ontbinding gebruik, dan Zal Cryo Beauty Hub tot Geen Enkele schadevergoeding gehouden are.
4. Onverminderd Het bepaalde in de overige Artikelen of this algemene voorwaarden mag Cryo Beauty Hub de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling Middels Een Schriftelijke Verklaring aan de Consument ontbinden, Op het Tijdstip Waarop de Consument:
1. In staat van faillissement Wordt Verklaard van Een aanvraag Zijn tot faillissement is gedaan;
2. (Voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;
3. Deur executoriale beslaglegging Wordt getroffen;
4. Onder curatele van Onder bewind Wordt gesteld;
5. Anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot Diens ability van Delen Ervan verliest.
5. De Consument is te allen tijde verplicht de curator of bewindvoerder op de hoogte te Stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en of this algemene voorwaarden.

Artikel 15: Overige Bepalingen

1. bar huisdieren Worden Niet toegelaten tot de gebouwen van Cryo Beauty Hub
2. Personen Jonger dan 16 jaar Worden Alleen toegelaten Indien ZIJ vergezeld are busje Een meerderjarige.
3. Indien Cryo Beauty Hub deur de Consument Wordt Verzocht verloren, vergeten of achtergelaten voorwerpen aan boord toe te Zenden, Gebeurd this for Rekening en Risico van de Consument. Cryo Beauty Hub is Niet verplicht tot toezending op te Gaan.
4. Teneinde de Veiligheid, rust en orde te waarborgen en ongewenst gedrag Zoveel MOGELIJK te vóórkomen, Maakt Cryo Beauty Hub gebruik van cameratoezicht. De Consument en Zijn eventuele Gasten Worden hierop geattendeerd.

Artikel 16: Toepasselijk recht / Bevoegde rechter

1. Op de between Cryo Beauty Hub en de Consument gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele Geschillen Zullen Worden beslecht deur de Bevoegde rechter in De Plaats Waar Cryo Beauty Hub van Een van Haar dochterondernemingen is gevestigd, ZIJ Het DAT Cryo Beauty Hub Altijd de bevoegdheid behoudt Het geschil for te Leggen aan de Bevoegde rechter in De Plaats Waar de Consument is gevestigd.
3. De Consument is rossen bevoegd te Kiezen voor beslechting Van het geschil deur de Wettelijk Bevoegde rechter, MITS HIJ this Keuze tijdig kenbaar Maakt aan Cryo Beauty Hub Met tijdig Wordt hier bedoeld: Binnen één kamer maand nadat Cryo Beauty Hub Schriftelijk aan de Consument Heeft meegedeeld Het geschil te Willen voorleggen aan de rechter van Haar vestigingsplaats van sterven van Haar dochterondernemingen.
4. Indien de Consument gevestigd is Buiten Nederland, mag Cryo Beauty Hub ervoor Kiezen Het geschil for te Leggen aan de Bevoegde rechter in Het Land van de staat where de Consument gevestigd is.

Privacyverklaring Cryo Beauty Hub
This privacyverklaring is van application op Ieder aanbod en op alle overeenkomsten van opdracht tot Het leveren van Diensten en / van Het verrichten van Werkzaamheden Op het Gebied van “Wellness”, “Nail & Beauty” en “Cryolipolisis, Ultrasound & RadioFrequentie “van de Cryo Beauty Hub. Cryo Beauty Hub hecht Veel Waarde aan de Bescherming van Uw privacy. Zo Zal ZIJ Uw Persoonlijke Gegevens ( “persoonsgegevens”) Nooit Verkopen aan Anderen.

Leest u Alstublieft Zorgvuldig this privacyverklaring Om Te Begrijpen hoe Wij Gegevens van u verkrijgen en hoe Wij daarmee Omgaan. Cryo Beauty Hub is a Bedrijf gevestigd aan de Zeilstraat 19 te Amsterdam.

Algemeen

Indien u gebruik Maakt van de website van de Cryo Beauty Hub is Het MOGELIJK DAT u bepaalde persoonsgegevens van u Zelf Op Eigen Initiatief verstrekt cq bepaalde Gegevens van u Zelf dient te Verstrekken. This Persoonsgegevens Worden deur u Vrijwillig aan de Cryo Beauty Hub verstrekt. Cryo Beauty Hub verzamelt Niet meer persoonsgegevens van u dan Nodig is for Een goede dienstverlening. De verzamelde persoonsgegevens Worden, Binnen de grenzen van de Wettelijke Voorschriften, Gebruikt in Het Kader our bedrijfsvoering en Worden Niet langer bewaard dan de bedrijfsvoering Vereist van Dan Wettelijk is verplicht.

Wij spannen ons in OM Passende Technische en Organisatorische maatregelen te treffen teneinde Uw Gegevens te Beveiligen Tegen Verlies van onrechtmatig gebruik. This maatregelen Zijn bedoeld, Rekening houdend met de stand van de techniek en de Kosten van de tenuitvoerlegging, om u Een passend beschermingsniveau te provide gelet op de Risico’s sterven de Verwerking en
Indien u Klant bent van ons can Wij Uw Gegevens gebruiken for Markt- en klanttevredenheidsonderzoeken. Wij Zullen u slechts Informeren via andere our products and leveringen Indien u daarvoor Toestemming Heeft gegeven.

Door Uw Gegevens in te vullen, Advocate u de Cryo Beauty Hub Toestemming OM this also for the zusterbedrijven in te Zetten. Wij Zullen in DAT Geval Uw Gegevens gebruiken in overeenstemming met this privacyverklaring en u Zult dan gemiddeld Één Keer per maand informatie ontvangen via al our products and Diensten.

DISCLAIMER

Cryo Beauty Hub has bij Het samenstellen of this site de Uiterste zorg in acht genomen Maar Kan niet garanderen DAT this informatie compleet, actueel en / of accuraat is. Cryo Beauty Hub aanvaardt dan also Geen Enkele Aansprakelijkheid ten Aanzien van Mogelijke onjuistheden Van het getoonde en for Directe van Indirecte schade teerling is Ontstaan ​​deur gebruikmaking van, Vertrouwen in van Handelingen verricht naar Aanleiding van de op this website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van de Cryo Beauty Hub Sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Cryo Beauty Hub Advocate Geen Enkele garantie met betrekking tot this informatie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, daaronder mede begrepen – Maar Niet Beperkt tot – garanties van prestatie, verhandelbaarheid of geschiktheid for an bepaald Doel.

Op alle Behandelingen Zijn de Algemene Voorwaarden van de Cryo Beauty Hub van toepassing. Cryo Beauty Hub is Niet responsible for getoonde inhoud (alle in de website aanwezige inhoud) op aan of this site Gekoppelde Bestanden. This website en de inhoud daarvan is Beschermd deur Het auteursrecht en andere Intellectuele eigendomsrechten. Voor gebruik van de getoonde inhoud van Delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke PLAATSEN dient u Schriftelijk Toestemming te vragen aan Afdeling Marketing & Sales. Zonder this Schriftelijke Toestemming Is Het Niet toegestaan ​​de inhoud van Delen van deze pagina’s gebruiken including Onder meer Wordt verstaan ​​Het verveelvoudigen, Het op te Slaan in Een Geautomatiseerd gegevensbestand, Het Openbaar maken in Enige vorm van op Enige Wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch alsmede Het kopieren.

U kunt ons bellen voor een afspraak 020 341 8373 of boek direct online.